Klor Kauçuk Yol Çizgi Boyası

Soğuk yol çizgi boyası, akrilik reçineden imal edilir.

Açıklama

TANIM : Soğuk yol çizgi boyası, akrilik reçineden imal edilir.

 ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANI  : Şehir içi belediye yolları, şehir dışı devlet yolları, otoparklar ile otoyol ve ekspres yollarda kullanılmaktadır. Soğuk yol çizgi boyası uygulaması uzun ömürlü olmadığından trafik yoğunluğunun nispeten az olduğu yerlerde uygulanması tavsiye edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ :Uygulama yapılmadan önce boya iyice karıştırılmalıdır. Klor Kauçuk Yol Çizgi Boyası, % 5 – 10 oranında inceltilerek zemin hazırlığı tamamlanmış yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulanır. Uygulama anında ortam sıcaklığı 10 0C ‘ tan yüksek olmalıdır. 60 – 70 0C’ ta yapılan uygulamalarda inceltmeye gerek yoktur. İki kat uygulama yapılması halinde, katlar arası uygulamada 30 dakika kadar beklenmelidir.

 STOKLAMA :Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5 ºC ile 35º C arasındaki ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda saklandığında  raf ömrü: 1 yıldır. Karışım açıldığı anda 5 saat içerisinde tüketilmelidir. Kapalı alanda stoklayıp, ateşten uzak tutunuz.

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar

için teknik servisimize danışınız. Her türlü değiştirme düzeltme hakları saklıdır.

 

Ek bilgi

 TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI  :

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz .

S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız.
S 3/7/9 kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde koruyunuz.
S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyeniz.
S 51 İyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
R 20/21/22 Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda zararlıdır.
R 10 Alevlenebilir.
AMBALAJ :Toplam 25 kg lık Set (B bileşeni A bileşenin içerisindedir.)

TOP